فرصت های شغلی

در سیمرغ مارکت با هر سن و با هر جنسیتی کسب درآمد کنید.

 

 

سیمرغ مارکت در حال حاضر برای سمت های زیر از کسانی که مهارت های لازم برای هم راستا شدن با اهداف سیمرغ مارکت را دارند دعوت به همکاری می نماید:

  • بازاریابی
  • پیک